Ze seminářů

Ukázkový seminář proběhl v přírodopisné učebně Základní školy Janovice.

6. 10. 2016

Nakonec se sešlo jen šest zájemců z řad žáků školy. Nicméně - seminář proběhl v připraveném rozsahu a témata vyplnila celé dvě hodiny.

Byly připraveny hned dva dataprojektory, na jednom byl promítám obsah právě projednávaného problému a druhý sloužil k demonstraci v praxi. Na plátně tento dataprojektor promítal živý obraz z připojeného fotoaparátu, nebo právě vyfocený snímek.