Praktická cvičení

1. Analogový proces – dírková komora

Teorie snímání, ukázky, základní pokusy s fotografováním, vyvolání filmu, skenování, diskuze nad snímky, tisk vybraných fotografií.
K dispozici dvě dírkové komory + stativy + materiál. Každý si odnese svou fotografii 10x15 cm.
Doba trvání:                    celodenní seminář 3 + 3 hodiny (9:00 – 12:00, 14:00-17:00)
                                       celkem 6 x 60 min.
Počet členů:                     6-7
Cena:                               500 Kč /člena


2. Digitální proces – zvládnutí základních úkonů na fotoaparátu

Zopakování teorie (programové automatiky), ukázky zvládnutí správné expozice, základní pokusy s fotografováním s vlastním fotoaparátem, vyzkoušení různých variant, diskuze nad snímky, tisk vybraných fotografií. Předpoklad – vlastní fotoaparát (libovolný – kompakt, zrcadlovka…). Každý si odnese své dvě fotografie 10x15 cm.
Doba trvání:                    celodenní seminář 3+3 hodiny (9:00 – 12:00, 14:00-17:00)
                                       celkem 6 x 60 min.
Počet členů:                     6-7
Cena:                               500 Kč /člena


3. Fotoaparát v praxi

Tématické zvládnutí zachycení reálné společenské či sportovní akce v obci svým fotoaparátem. Zajištění dokumentace akce se zadáním požadovaného výstupu. Vytvoření série snímků z reálné akce. Zpracování fotografií a příprava na prezentaci.  Účast na reálné akci, samostatné (případně s dohledem) zpracování snímků, společné promítání a diskuze.
Předpoklad – vlastní fotoaparát (libovolný - kompakt, zrcadlovka…). Výsledkem je prezentace sady fotografií na webu.
Doba trvání:               celodenní seminář cca 3 + 3 hodiny (čas dle zvolené akce + diskuze cca 3 hodiny).                                                       celkem  cca 6 x 60 min.
Počet členů:                     6-7
Cena:                               500 Kč /člena