Cena

Cena je stanovena za sadu školení, předpokládá se však kompletní absolvování obou sad.

A. Teoretická příprava

Samostatné přednášky a praktická cvičení v rozsahu 2 x 60 minut. Určeno pro více žáků.

Jak vytvořit pěknou fotografii  2 x 60 min.
Historie fotografie – technika     2 x 60 min.
Jak zvládnout fotoaparát- I.   2 x 60 min.
Jak zvládnout fotoaparát – II. 2 x 60 min.
Jak zvládnout fotoaparát – III.      2 x 60 min.
Zpracování fotografií – I.  2 x 60 min.
Fotografie a paragrafy  1 x 60 min.
celková cena    650 Kč

B. Praktická část

Samostatná praktická cvičení se zadaným tématickým úkolem v rozsahu 6 x 60 minut. Určeno pro malou skupinku žáků. V ceně školení je zahrnuto zapůjčení speciální fototechniky (dírková komora, stativy a podobně) a tisk vybraných fotografií. Vybrané práce dětí budou průběžně zveřejňovány na tomto webu.

V případě zájmu se budou cvičení opakovat v různých termínech.

Analogový proces – dírková komora 6 x 60 min.
Digitální proces – zvládnutí základních úkonů na fotoaparátu  6 x 60 min.
Fotoaparát v praxi 6 x 60 min.
celková cena    1.500 Kč

Celková cena za obě sady školení a praktických seminářů je 2.150 Kč.